۹۵/۱۲/۱۴

اعضای هیئت تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران مشخص شدند

سعید باستانی با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران در صحن علنی مجلس، گفت: اعضای هیئت تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس مشخص شدند، که آقایان “داریوش اسماعیلی”، “رضا علیزاده”،”علی اسدی کرم”،”نادرقاضی پور” و “محمدرضا پورابراهیمی” به عنوان نمایندگان متقاضی در هیئت تحقیق و تفحص انتخاب شدند.

پایگاه خبری قطعه سازان
باستانی افزود:همچنین از میان نمایندگانی که آمادگی خود را برای حضور در تحقیق و تفحص به کمیسیون صنایع و معادن اعلام کرده بودند،به ترتیب آرا “سعید باستانی”،”عبدالله رضیان”،”رضا انصاری”،”احمدعلی کیخا”، “حمیدرضا فولادگر” و “محمد عزیزی” در هیئت تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس ایران انتخاب شدند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:اسامی این افراد برای رییس مجلس شورای اسلامی ارسال می شود،تا با امضای حکم این افراد فعالیت هیئت تحقیق و تفحص آغاز شود.

 

منبع: معدن نیوز

https://parts-makers.com/wp-content/uploads/2017/03/sanaye.jpghttps://parts-makers.com/wp-content/uploads/2017/03/sanaye-150x150.jpgpartsadminصنعت و معدناخبار,خبرگزاری,خبرگزاری صنایع,خبرگزاری صنایع متالورژی,صنایع مس,معدن۹۵/۱۲/۱۴ اعضای هیئت تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران مشخص شدند سعید باستانی با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران در صحن علنی مجلس، گفت: اعضای هیئت تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس مشخص شدند، که آقایان 'داریوش اسماعیلی'، 'رضا علیزاده'،'علی...اخبار و مقالات صنایع قطعه سازی