بهار نگران‌کننده برای معدن

بهار نگران‌کننده برای معدن

اخبار صنعت و معدن به نقل از “خبرگزاری ایسنا” ، میزان واردات در بخش صنعت و معدن طی سه ماهه نخست سال جاری از لحاظ ارزشی به ترتیب با کاهش ۱۰ درصدی و افزایش ۳۳.۷ درصدی و از نظر وزنی با کاهش ۳۳.۵ درصدی و افزایش ۲۳.۱ درصدی روبرو شده است.

 میزان واردات در بخش صنعت طی ۹۰ روز ابتدای سال جاری معادل هشت میلیارد و ۷۲۸ میلیون دلار بوده که در قیاس با واردات ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری این بخش، نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهشی ۱۰ درصدی روبرو شده است.

هم‌چنین میزان واردات بخش معدن در سه ماهه ابتدایی سال جاری برابر ۷۴ میلیون دلار بود که در مقایسه با میزان واردات ۵۵ میلیون دلاری در مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۳۳.۷ درصدی واردات در این بخش هستیم.

این درحالی است که میزان واردات وزنی صنایع طی مدت مذکور سه میلیون و ۲۶۹ هزار تن بود که نسبت به واردات چهار میلیون و ۹۱۷ هزار تنی در مدت مشابه سال گذشته ۳۳.۵ درصد کاهش داشته است.

در مورد واردات وزنی معادن در سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه نیز واردات ۲۰۱ هزار تنی به ۲۴۷ هزار تن ارتقا یافته است که افزایشی ۲۳.۱ درصدی را نشان می دهد.

نکته قابل تامل اما کاهش میزان صادرات بخش معدن در سه ماهه نخست سال جاری و افزایش میزان واردات در این حوزه طی مدت مذکور است.

میزان صادرات بخش معدن در سه ماهه ابتدایی سال جاری برابر ۳۲۳ میلیون دلار بود که در مقایسه با میزان صادرات ۴۳۲ میلیون دلاری مدت مشابه سال گذشته شاهد افت ۲۲.۹ درصدی صادرات در بخش معدن هستیم.

علاوه بر این صادرات وزنی معادن در سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه نیز صادرات شش میلیون و ۱۰۶ هزار تنی به پنج میلیون و ۲۳۹ هزار تن تقلیل یافته است که کاهشی ۱۴.۲ درصدی را نشان می دهد.

در ذیل جداول مربوط به واردات حوزه صنعت و معدن طی سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزشی و وزنی که  در اختیار قرار گرفته آمده است:

منبع

https://parts-makers.com/wp-content/uploads/2018/09/57660792.jpghttps://parts-makers.com/wp-content/uploads/2018/09/57660792-150x150.jpgنویسندهصنعت و معدناخبار,اخبار صنعت و معدن,صنعت و معدن,معدنبهار نگران‌کننده برای معدن اخبار صنعت و معدن به نقل از 'خبرگزاری ایسنا' ، میزان واردات در بخش صنعت و معدن طی سه ماهه نخست سال جاری از لحاظ ارزشی به ترتیب با کاهش ۱۰ درصدی و افزایش ۳۳.۷ درصدی و از نظر وزنی با کاهش ۳۳.۵ درصدی و افزایش...اخبار و مقالات صنایع قطعه سازی
Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star