۹۵/۱۲/۱۵

دستیابی به سه میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی

در سال ۹۴ آسیای شماره چهار تغلیظ به دلیل کارکرد زیاد و پیری عایقی، از ناحیه سیم پیچی استاتور آسیب می بیند.

پایگاه خبری قطعه سازان

از آنجایی که در جنوب شرق ایران هیچ گونه کارگاهی برای سیم پیچی این الکتروموتورها وجود نداشته و در ایران و خاورمیانه هم تعداد محدوی کارگاه توانایی انجام آن را دارند، در راستای اقتصاد مقاومتی و به منظور انجام صرفه جویی در هزینه ، نیروهای متخصص و متعهد کارگاه الکترومکانیک تعمیرات مرکزی برق، امور برق و نیروگاه ها، سیم پیچی استاتور موتور ۴۵۰۰ اسب آسیای تغلیظ را در دستور کار خود قرار دادند.

بنا به این گزارش با برنامه ریزی دقیق، تلاش بی وقفه و استفاده از امکانات داخلی شرکت؛ تمامی مراحل کار از جمله تخلیه کویل های معیوب از داخل شیار ها و تمیز کاری، انجام تست های مورد نیاز برای هسته استاتور، انجام تست های مورد نیاز کویل ها قبل از جایگذاری در داخل شیار ها، جایگذاری کویل های جدید در داخل شیار ها، انجام سربندی، رزین کاری و پخت رزین استاتور ) در دو مرحله( و تست های نهایی در این کارگاه با موفقیت انجام شد و استاتور تحویل امور انبار و سفارشات گردید.

 

منبع: معدن نیوز

https://parts-makers.com/wp-content/uploads/2017/03/sim.jpghttps://parts-makers.com/wp-content/uploads/2017/03/sim-150x150.jpgpartsadminصنعت و معدنسیم پیچ,کویل,معدن,معدن مس۹۵/۱۲/۱۵ دستیابی به سه میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی در سال ۹۴ آسیای شماره چهار تغلیظ به دلیل کارکرد زیاد و پیری عایقی، از ناحیه سیم پیچی استاتور آسیب می بیند. از آنجایی که در جنوب شرق ایران هیچ گونه کارگاهی برای سیم پیچی این الکتروموتورها وجود نداشته و در ایران و...اخبار و مقالات صنایع قطعه سازی