۹۵/۱۱/۳۰

صرف آمار و ارقام صنعت قطعه‌سازان ایران توسعه نخواهد یافت

یک فعال در صنعت قطعه سازی کشور می‌گوید‌: متاسفانه برای شروع هر فعالیت تولیدی در ایران موانع زیادی بر مسیر راه تولید کننده وجود دارد چنانچه در جریان مذاکرات به دلیل وجود آنها عملا همکاری ها به نتیجه درستی منتهی نمی شود.

آخرین اخبار و مقالات صنایع متالورژی

علی اکبر جوانروح با اشاره به لزوم تدوین نقشه و استراکچر  تولید برای سرمایه گذاری در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور اظهار داشت‌: نبود زیر ساختار درست اقتصادی موجب گردیده که سرمایه گذار در فضای تولید کشور سرمایه گذاری نکند از این رو ضرورت دارد تا زیر بنا و ساختار اصلی تولید در کشور مورد بازنگری و اصلاحاتی منطقی قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه توسعه صنعتی در هر کشوری مستلزم بهبود فضای تولید و دستیابی به کسب تکنولوژی روز است تصریح کرد : صنعت خودرو و قطعه سازی ایران برای دستیابی به توسعه و حضور در بازارهای جهانی قطعا باید موانع موجود را برای تولید را حل نموده و به طور مستمر در حال کسب تکنولوژی و دانش روز دنیا باشد.

وی خاطر نشان کرد‌: در شرایط کنونی رسیدن به فضای تولید مناسب در صنعت خودرو و قطعه سازی نیازمند تغییر  زیر بنا و تحول اقتصادی در کشور است مسلما تلاش در این زمینه موجب حرکت موثر و جدی در بخش های تولیدی و صنعتی کشور خواهد شد.

وی افزود‌: از آنجا که امروز بسیاری از تصمیمات و  فعالیت ها در حوزه صنعت خودرو و قطعه سازی کشور به صورت دستوری است از این رو به نظر می رسد دستیابی به چنین شرایطی و توسعه خودروسازی و به روزسانی در این بخش از صنعت کمتر فراهم گردد.

این فعال صنعت قطعه سازی کشور در ادامه با توجه به افزایش تولید خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته گفت : با وجود اینکه رشد تولید تاثیر زیادی در رفع مشکلات موجود در صنعت خودرو و قطعه سازی دارد اما تنها ذکر آمار و ارقام این صنعت را به جایگاه واقعی در تولید و توسعه نخواهد رساند.

جوانروح تاکید کرد‌: متاسفانه در دو سه سال اخیر با افت تولید  خودرو و  قطعات تعداد زیادی از قطعه سازان با مشکلات جدی مواجه شدند بزرگ به طوری که بخش اعظمی از واحدهای قطعه سازی ناگزیر به تعطیلی شدند اما با رشد تولید و گسترش همکاری ها انتظار می رود جریان قطعه سازی در ایران نیز شرایط بهتری به خود بگیرد.

وی تصریح کرد‌: باید اسکلت و فنداسیون تولید در کشور اصلاح شود تا سرمایه گذار خارجی حاضر به سرمایه گذاری در این صنعت باشد.

وی در ادامه با انتقاد از عدم استفاده از پتانسیل و توانمندی قطعه سازان داخلی خاطر نشان کرد : با وجود اینکه صنعت قطعه سازی ایران از پتانسیل خوبی برخوردار است اما به دلیل رانت ، بسیاری ا آنها امکان همکاری و حضور در چرخه تامین شرکتهای خودروساز داخلی را ندارند چه اینکه بتوانند در این وضعیت به چرخه تامین شرکتهای خارجی بپیوندند.

 

 

منبع: ایران متالورژی

https://parts-makers.com/wp-content/uploads/2016/11/ghete-1_94-1024x724.jpghttps://parts-makers.com/wp-content/uploads/2016/11/ghete-1_94-150x150.jpgpartsadminمتالورژیاخبار,خبرگزاری,خبرگزاری صنایع,خبرگزاری صنایع متالورژی۹۵/۱۱/۳۰ صرف آمار و ارقام صنعت قطعه‌سازان ایران توسعه نخواهد یافت یک فعال در صنعت قطعه سازی کشور می‌گوید‌: متاسفانه برای شروع هر فعالیت تولیدی در ایران موانع زیادی بر مسیر راه تولید کننده وجود دارد چنانچه در جریان مذاکرات به دلیل وجود آنها عملا همکاری ها به نتیجه درستی منتهی...اخبار و مقالات صنایع قطعه سازی