میزان صادرات صنعتی و معدنی در سال ۹۶

میزان صادرات صنعتی و معدنی در سال ۹۶

اخبار صنعت و معدن به نقل از “خبرگزاری ایسنا” ، صادرات صورت گرفته در حوزه صنعت و معدن طی سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ به ترتیب با رشد ۱۴.۲ و ۵۷ درصدی روبرو شده است.

 میزان صادرات بخش صنعت در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۷ هزار و ۱۹ میلیون دلار بود که در قیاس با صادرات ۱۴ هزار و ۹۰۳ میلیون دلاری این بخش در سال ۱۳۹۵ با رشد ۱۴.۲ درصدی مواجهیم.

بر اساس اطلاعات، میزان صادرات بخش معدن نیز در سال گذشته برابر ۲ هزار و ۱۹۵ میلیون دلار بود که در مقایسه با میزان صادرات یک هزار و ۳۷۵ میلیون دلاری صورت گرفته در این حوزه طی سال ۱۳۹۵ با رشد ۵۷ درصدی در صادرات بخش معدن روبرو هستیم.

گفتنی است صادرات انجام شده در حوزه فرش و صنایع دستی نیز در سال ۱۳۹۶ برابر ۴۶۰ میلیون دلار بوده است که در قیاس با صادرات ۳۸۸ میلیون دلاری انجام گرفته در این حوزه طی سال ۹۵ رشدی معادل ۱۸.۵ درصد داشته است.

در ذیل جدول مربوط به صادرات حوزه صنعت به تفکیک بخش (با میعانات گازی) که به صورت اختصاصی در اختیار ایسنا قرار گرفته آمده است.

منبع

https://parts-makers.com/wp-content/uploads/2018/05/57661384.jpghttps://parts-makers.com/wp-content/uploads/2018/05/57661384-150x150.jpgنویسندهصنعت و معدناخبار,اخبار صنعت و معدن,صنعت و معدنمیزان صادرات صنعتی و معدنی در سال ۹۶ اخبار صنعت و معدن به نقل از 'خبرگزاری ایسنا' ، صادرات صورت گرفته در حوزه صنعت و معدن طی سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ به ترتیب با رشد ۱۴.۲ و ۵۷ درصدی روبرو شده است.  میزان صادرات بخش صنعت در سال ۱۳۹۶...اخبار و مقالات صنایع قطعه سازی
Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star