Tag archives for اخبار خودرو - Page 19

خودرو سازان

تبعات منفی عدم تولید موتورهای انژکتوری و توقف کاربراتوری ها بر صنعت موتورسیکلت کشور

تبعات منفی عدم تولید موتورهای انژکتوری و توقف کاربراتوری ها بر صنعت موتورسیکلت کشور اخبار خودرو سازی به نقل از…
ادامه مطلب
خودرو سازان

حمایت غیر مستقیم دولت از صنعت خودروسازی با اعمال محدودیت در واردات خودروهای خارجی

حمایت غیر مستقیم دولت از صنعت خودروسازی با اعمال محدودیت در واردات خودروهای خارجی اخبار خودرو سازان به نقل از…
ادامه مطلب
خودرو سازان

لفظ فقیر توسط برخی از رسانه ها برای دارندگان برخی از خودروها توهین به ملت ایران است

لفظ فقیر توسط برخی از رسانه ها برای دارندگان برخی از خودروها توهین به ملت ایران است اخبار خودرو سازی…
ادامه مطلب
خودرو سازان

تحول صنعت خودرو با اجرای دو بند از قراردادهای خودرویی

تحول صنعت خودرو با اجرای دو بند از قراردادهای خودرویی اخبار خودرو سازان به نقل از خبر خودرو : رئیس…
ادامه مطلب