۷۰ درصد تولیدات بخش صنعت بازار ندارد اخبار صنعت و معدن به نقل از "خبرگزاری ایسنا " ،رییس خانه صنعت،…
ادامه مطلب