Tag archives for اخبار قطعه سازان - Page 3

خودرو سازان

اعمال برخی سیاست های اصولی به منظور کاهش قیمت نهایی خودرو

اعمال برخی سیاست های اصولی به منظور کاهش قیمت نهایی خودرو اخبار خودرو سازان به نقل از خبر خودرو :…
ادامه مطلب
خودرو سازان

همزمان با برگزاری نمایشگاه خودرو انزلی انجام می شود : تسهیلات ویژه سایپا به گیلانی ها

همزمان با برگزاری نمایشگاه خودرو انزلی انجام می شود : تسهیلات ویژه سایپا به گیلانی ها اخبار خودرو سازان به…
ادامه مطلب
خودرو سازان

ادامه سناریوی ورود بی رویه تایرهای وارداتی در بازار تولیدات داخلی

ادامه سناریوی ورود بی رویه تایرهای وارداتی در بازار تولیدات داخلی اخبار خودرو سازان به نقل از خبر خودرو :…
ادامه مطلب
قطعه سازان خودرو

خروج خودروهای قدیمی از چرخه تولید تاثیری در کاهش سفارشات قطعه سازان نخواهد شد

خروج خودروهای قدیمی از چرخه تولید تاثیری در کاهش سفارشات قطعه سازان نخواهد شد اخبار قطعه سازان به نقل از…
ادامه مطلب