Tag archives for اخبار قطعه سازان - Page 4

قطعه سازان خودرو

مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به بیش از ۷ هزار میلیارد تومان رسید

مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به بیش از ۷ هزار میلیارد تومان رسید اخبار قطعه سازان به نقل از خبر…
ادامه مطلب
خودرو سازان

میزان قراردادهای قطعی قطعه سازان در تولیدات جدید : قطعه سازانی که در جریان تولیدات جدید متضرر می شوند

میزان قراردادهای قطعی قطعه سازان در تولیدات جدید : قطعه سازانی که در جریان تولیدات جدید متضرر می شوند اخبار…
ادامه مطلب
خودرو سازان

نقش پلت فرم های قدیمی بر افت کیفیت و استانداردهای تولید خودروسازان

نقش پلت فرم های قدیمی بر افت کیفیت و استانداردهای تولید خودروسازان اخبار خودروسازان به نقل از خبر خودرو :…
ادامه مطلب
خودرو سازان

مولفه های لازم برای دستیابی به اشل تولید خودروسازان جهانی

مولفه های لازم برای دستیابی به اشل تولید خودروسازان جهانی اخبار خودرو سازان به نقل از خبر خودرو : به…
ادامه مطلب