Tag archives for خودرو سازی - Page 16

خودرو سازان

حمایت غیر مستقیم دولت از صنعت خودروسازی با اعمال محدودیت در واردات خودروهای خارجی

حمایت غیر مستقیم دولت از صنعت خودروسازی با اعمال محدودیت در واردات خودروهای خارجی اخبار خودرو سازان به نقل از…
ادامه مطلب
خودرو سازان

لفظ فقیر توسط برخی از رسانه ها برای دارندگان برخی از خودروها توهین به ملت ایران است

لفظ فقیر توسط برخی از رسانه ها برای دارندگان برخی از خودروها توهین به ملت ایران است اخبار خودرو سازی…
ادامه مطلب
خودرو سازان

تحول صنعت خودرو با اجرای دو بند از قراردادهای خودرویی

تحول صنعت خودرو با اجرای دو بند از قراردادهای خودرویی اخبار خودرو سازان به نقل از خبر خودرو : رئیس…
ادامه مطلب
خودرو سازان

نقش پلت فرم های قدیمی بر افت کیفیت و استانداردهای تولید خودروسازان

نقش پلت فرم های قدیمی بر افت کیفیت و استانداردهای تولید خودروسازان اخبار خودروسازان به نقل از خبر خودرو :…
ادامه مطلب