افزایش ۴۸ درصدی تولید طلای موته اخبار معدن به نقل از معدن نیوز: میزان تولید شمش طلا در مجتمع طلای…
ادامه مطلب