Tag archives for قطعات خودرو - Page 7

قطعه سازان خودرو

خروج خودروهای قدیمی از چرخه تولید تاثیری در کاهش سفارشات قطعه سازان نخواهد شد

خروج خودروهای قدیمی از چرخه تولید تاثیری در کاهش سفارشات قطعه سازان نخواهد شد اخبار قطعه سازان به نقل از…
ادامه مطلب
قطعه سازان خودرو

مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به بیش از ۷ هزار میلیارد تومان رسید

مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به بیش از ۷ هزار میلیارد تومان رسید اخبار قطعه سازان به نقل از خبر…
ادامه مطلب
خودرو سازان

میزان قراردادهای قطعی قطعه سازان در تولیدات جدید : قطعه سازانی که در جریان تولیدات جدید متضرر می شوند

میزان قراردادهای قطعی قطعه سازان در تولیدات جدید : قطعه سازانی که در جریان تولیدات جدید متضرر می شوند اخبار…
ادامه مطلب