Tag archives for قطعه سازان خودرو - Page 7

قطعه سازان خودرو

پیشنهاد انجمن قطعه سازان به دولت برای حل مشکل نقدینگی قطعه سازان

پیشنهاد انجمن قطعه سازان به دولت برای حل مشکل نقدینگی قطعه سازان اخبار قطعه سازان به نقل از خبر خودرو…
ادامه مطلب
قطعه سازان خودرو

علت افزایش ۱۵ درصدی تعرفه مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان چیست ؟

علت افزایش ۱۵ درصدی تعرفه مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان چیست ؟ اخبار قطعه سازان به نقل از خبر…
ادامه مطلب
قطعه سازان خودرو

اگر خودرو‌های قدیمی از رده خارج شوند بسیاری از قطعه سازان بیکار خواهند شد

اگر خودرو‌های قدیمی از رده خارج شوند بسیاری از قطعه سازان بیکار خواهند شد اخبار قطعه سازان به نقل از…
ادامه مطلب
خودرو سازان

حضور در بازار رقابت جهانی در گرو رفع نقاط ضعف صنعت خودرو است

حضور در بازار رقابت جهانی در گرو رفع نقاط ضعف صنعت خودرو است اخبار خودرو سازان به نقل از خبر…
ادامه مطلب
قطعه سازان خودرو

رشد تولید خودروسازان ، میزان سفارشات قطعه سازان را افزایش داد

رشد تولید خودروسازان ، میزان سفارشات قطعه سازان را افزایش داد اخبار قطعه سازان به نقل از خبر خودرو :…
ادامه مطلب
قطعه سازان خودرو

قطعه سازانی که با جایگزینی محصولات جدید به مرز ورشکستگی می روند

قطعه سازانی که با جایگزینی محصولات جدید به مرز ورشکستگی می روند اخبار قطعه سازان به نقل از خبر خودرو…
ادامه مطلب
خودرو سازان

برنامه‌های ایران خودرو برای اصلاح ترکیب سبد دارایی ها

برنامه‌های ایران خودرو برای اصلاح ترکیب سبد دارایی ها اخبار خودرو سازان به نقل از خبر خودرو : به گزارش…
ادامه مطلب