Tag archives for لاستیک

خودرو سازان

خودروسازان تمام تایرهای تولید داخل را مصرف می کنند

خودروسازان تمام تایرهای تولید داخل را مصرف می کنند / واردات تایر مازاد بر توان تولید داخل صورت می گیرد…
ادامه مطلب