۹۶/۰۲/۱۷ آخرین تجهیزات کشور برای کمک به حاثه دیدگان به معدن زغال سنگ آزادشهر آمده است  پایگاه خبری قطعه سازان…
ادامه مطلب